Tự mình mâu thuẫn

TỰ MÌNH MÂU THUẪN

 

Có một người bán mâu và thuẫn, khoe khoang rằng chiếc thuẫn của mình là hết sức chắc chắn. Anh ta nói: “Bất kể một vật gì cũng không đâm thủng được nó?”. Một lát sau anh ta lại tán dương cây mâu của mình rằng: “Cây mâu của tôi là rất sắc bén, bất kể là vật gì, hễ đâm là xuyên qua ngay!”.

Có người nghe thấy, bèn hỏi anh ta rằng: “Nếu như dùng mâu của anh đâm vào thuẫn của anh, kết quả sẽ ra làm sao?”

Người kia bí quá không biết trả lời làm sao.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *