Người ở ngốc nghếch trông nhà

NGƯỜI Ở NGỐC NGHẾCH TRÔNG NHÀ

 

Người nọ nhân có việc phải đi xa, khi sắp ra đi, ông ta dặn dò người ở rằng:

– Anh phải trông giữ nhà cửa cho cẩn thận. Anh còn phải trông cả Con Lừa buộc ở sợi Dây kia kìa, đừng để cho nó đI mất nhé!

Sau khi ông chủ đi rồi, Một hôm, ở thôn bên cạnh có diễn trò, tiếng đàn tiếng hát văng vẳng vọng sang. Anh người ở nghe tiếng hát, bồn chồn nhưng muốn đi xem. Thế là anh ta bèn tháo cánh cửa ra, buộc trên lưng Lừa rồi dắt Lừa đi xem hát. Sau khi anh ta đi xem hát, của cải đồ đạc trong nhà đều bị kẻ trộm vào nhà lấy sạch hết. Khi ông chủ trở về, thấy cửa nhà tan hoang, lấy làm lạ quá, liền hỏi người ở rằng:

– Thế này là thế nào?

Anh người ở trả lời:

– Ông chủ bảo con giữ cửa, Con Lừa và sợi dây, thì ba thứ ấy vẫn còn nguyên đây, không thiếu một thứ gì. Còn những thứ khác con đâu có biết!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *