Danh ngôn Cổ 2

Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.

Lã Khôn


Không có lỗi nào to bằng ham muốn; Không có tai hoạ nào to bằng không biết đủ.

Lão Tử


Biết người là trí, biết mình là sáng.

Lão Tử


Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Lão Tử


Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê.

Lã Tư Phúc


Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, đó là quyền biến. Chưa có việc mà biết việc sắp đến, mới có việc mà biết được việc sau, có tài năng. Định việc mà biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là biết lo xa. Người như thế là người có kiến thức rộng rãi.

Lã Khôn


Tâm phải rộng để dung nạp người trong thiên hạ. Tâm phải công bằng để làm việc trong thiên hạ.Tâm phải trầm tĩnh để xét lý trong thiên hạ. Tâm phải vững vàng để chống lại những biến cố trong thiên hạ.

Lã Khôn


Khí kiêng nhất là hung hăng. Tâm kiêng nhất là hẹp hòi. Tài kiêng nhất là bộc lộ.

Lã Khôn


Tầm thuật quý nhất là sáng suốt. Tướng mạo quý nhất là chính đại. Ngôn ngữ quý nhất là giản dị, chân thật.

Lã Khôn


Dụng nhân như dụng mộc.

Khổng Tử


Muốn biết người phải nghe họ nói.

Khổng Tử


Dùng thì đừng nghi, nghi thì đừng dùng.

Khổng Tử


Gỗ mục không thể khắc.

Khổng Tử


Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.

Lã Khôn


Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối.

Lã Khôn


Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối.

Lã Khôn


Việc làm nên trước mọi người, câu nói nên sau mọi người.

Lã Khôn


Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.Lã Khôn


Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.

Lã Khôn


Danh vi lớn , không mang lấy mãi. Công việc lớn, không nên gánh lấy mãi. Quyền thế lớn, không nên giử lấy mãi. Uy thế lớn, không nên bám lấy mãi.

Vương Dương Minh


Đối với kẻ tự hại thân dầu nói cũng bằng thừa. Đối với kẻ tự liều thân dầu giúp cũng vô ích.

Mạnh Tử


Nuốt được cái cay đắng trong cái cay đắng mới làm được hạng người trên loài người.

Lục Tài – Tử


Có học vấn mà không có đạo đức là người ác, có đạo đức mà không có học vấn là người quê.

Lã Tư Phúc


Hôm qua thì đã qua, ngày mai thì chưa tới, hãy sống trọn vẹn hôm nay!


Thiên tăng tuế nguyệt, thiên tăng thọ
xuân mãn càng khôn phúc mãn đường.

Đây không phải chỉ là đôi câu đối của người Trung Quốc, mà đây còn là đôi câu đối chữ Hán dùng cho ngày Tết mà các cụ ta ngày xưa hay dùng. Cho nên đây là một trong vô vàn những di sản văn hóa Hán Nôm do ông cha ta để lại.

Dịch từng từ có nghĩa như sau:
THIÊN: Trời.
TĂNG: Thêm.
TUẾ NGUYỆT: Ngày tháng
NHÂN: Người
TĂNG: Thêm
THỌ: Tuổi
XUÂN: Mùa xuân
MÃN: Đủ
CÀN KHÔN: Vũ trụ
PHÚC: Phúc
MÃN: Đủ
ĐƯỜNG: Nhà

Ghép lại có nghĩa là:
Trời thêm ngày tháng, người thêm tuổi thọ
Xuân đầy trời đất, phúc lộc đầy nhà.


Thiên tăng tuế nguyệt, thiên tăng thọ
xuân mãn càng khôn phúc mãn đường.

Đây không phải chỉ là đôi câu đối của người Trung Quốc, mà đây còn là đôi câu đối chữ Hán dùng cho ngày Tết mà các cụ ta ngày xưa hay dùng. Cho nên đây là một trong vô vàn những di sản văn hóa Hán Nôm do ông cha ta để lại.

Dịch từng từ có nghĩa như sau:
THIÊN: Trời.
TĂNG: Thêm.
TUẾ NGUYỆT: Ngày tháng
NHÂN: Người
TĂNG: Thêm
THỌ: Tuổi
XUÂN: Mùa xuân
MÃN: Đủ
CÀN KHÔN: Vũ trụ
PHÚC: Phúc
MÃN: Đủ
ĐƯỜNG: Nhà

Ghép lại có nghĩa là:
Trời thêm ngày tháng, người thêm tuổi thọ
Xuân đầy trời đất, phúc lộc đầy nhà.


Việc sắp xảy ra mà ngăn được, việc đang xảy ra mà cứu được, đó là quyền biến. Chưa có việc mà biết việc sắp đến, mới có việc mà biết được việc sau, có tài năng. Định việc mà biết việc xảy ra thế này, thế nọ, như vậy là biết lo xa. Người như thế là người có kiến thức rộng rãi.

Lã Khôn


If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat.

Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị.

Mark Twain


If man could be crossed with the cat, it would improve man but deteriorate the cat.

Nếu ghép được người với mèo, con người sẽ được cải thiện nhưng mèo thì bị giảm giá trị.

Mark Twain


Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.

Jean Jacques Rousseau


Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.

Jean Jacques Rousseau


Tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì nghĩ chẳng tới. Chí khí cao rộng thì việc gì làm chẳng xong.

Lã Khôn


Làm việc nghĩa chớ kể thiệt hại. Luận anh hùng chớ kể hơn thua.

Lã Khôn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *