Ca dao Việt Nam 27

Con kiến mày ở trong nhà
Tao đóng cửa lại mày ra đường nào?

Con lên ba cả nhà học nói

Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm, mua muối giỗ cha con mèo

Con mèo con chuột có lông
Cây tre có mắt, nồi đồng có quai

Con nhà lính, tính nhà quan

Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh

Con quốc kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng táo tác gọi con tha mồi
Lạnh lùng thay láng giềng ôi
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều

Con người có tổ có tông
Như cây có cội, như sông có nguồn

Con ơi học lấy nghề cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm

Con ơi nhớ lấy câu này
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan

Con sâu làm rầu nồi canh
Một người làm xấu, nhơ danh cả nhà

Con sông bên lở, bên bồi
Bên lở thì đục, bên bồi thì trong
Sông kia nước chảy đôi dòng
Biết rằng bên đục, bên trong bên nào!

Con út con ít như mít chín cây
Gái cũng như trai, ai ai cũng chuộng

Con vua thì được làm vua
Con sãi ở chùa thì quét lá đa

Có cây mới có dây leo
Có cột có kèo, mới có đòn tay

Có cha có mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây¨

Có chồng mà chẳng có con
Khác gì hoa nở trên non một mình

Có chum cá mới ở đià
Có em anh mới sớm khuya chốn này

Có con mà gả chồng gần
Nửa đêm đốt đuốc đem phần cho cha
Có con mà gả chồng xa
Ba phần ruộng trẻo chẳng ma nào cày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *