Ca dao Việt Nam 26

Con chim mày ở trên cây
Tao đứng dưới gốc mày bay đường nào

Con chim nho nhỏ
Đỏ mỏ xanh lông
Đỏ mồng xanh kiếng
Nó kêu xao xuyến
Nhiều tiếng lạ lùng
Kêu sao cho quân tử nghe cùng
Phải duyên thì kết, phải lòng thì thương

Con có cha mẹ đẻ
Không ai ở lỗ nẻ chui lên

Con cóc là cậu ông trời
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho
Con cóc là cậu thầy nho
Hễ ai đánh chết trời co quan tiền

Con công hay múa
Nó múa làm sao
Nó rụt cổ vào
Nó xoè cánh ra
Nó đậu cành đa
Nó kêu ríu rít
Nó đậu cành mít
Nó kêu vịt chè
Nó đậu cành tre
Nó kêu bè rau muống
Nó đậu dưới ruộng
Nó kêu tầm vông
Con công hay múa

Con đỉa đeo bà
Con gà cục tác
Mỏ nhác cầm chèo
Con mèo cầm lái
Con rái chạy buồm
Con tôm tát nước…

Con gái giống cha giàu ba họ
Con trai giống mẹ khó ba đời

Con gái mà gả chồng xa
Một là mất giỗ hai là mất con
Con gái mà gả chồng gần
Có chén canh cần nó cũng đem cho

Con gái ông Bang che dù che lọng
Con gái bà bống thổi lửa tắt đèn

Con hơn cha là nhà có phúc

Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà

Con không cha như nhà không nóc
Con không mẹ con khóc tối ngày

Con không chê cha mẹ khó
Chó không chê chủ nhà nghèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *