Ca dao Việt Nam 28

Có công mài sắt có ngày nên kim

Có của thì có mẹ nàng
Có bạc có vàng thì có kẻ ưa
Chị là con gái nhà giầu
Ăn mặc tốt đẹp vào chầu tòa sen
Em là con gái nhà hèn
Ăn mặc rách rưới mon men ngoài hè

Có đâu sen, ấu một bồn?
Có đâu chanh, khế sánh phần lựu lể

Có đỏ mà chẳng có thơm
Như hoa dâm bụt nên cơm cháo gì!

Có gió giông hung mới biết tùng bá cứng
Nhờ ngọn lửa hồng mới rõ thức vàng cao
Thuyền quyên sánh với anh hào
Vốn không thả lý, gieo đào như ai!

Có làm mới có ăn
Ngồi không ai dễ đem phần tới cho

Có lòng xin tạ ơn lòng
Xin đừng đi lại mà chồng em ghen

Có phước đẻ con biết lội
Có tội đẻ con hay trèo

Có phước lấy được vợ già
Sạch cửa sạch nhà, lại ngọt canh cơm
Vô phước, lấy phải trẻ ranh
Nó ăn, nó phá tan tành nó đi

Có thằng chồng ghiền như ông tiên nho nhỏ
Ngó vô nhà đèn đỏ đèn xanh
Có thằng chồng say như trong chay ngoài hội
Ngó vô nhà như hội tầm vu

Có yêu thời nói rằng yêu
Chẳng yêu, thì nói một điều cho xong
Làm chi dở đục, dở trong
Lờ đờ như nước cho lòng chẳng an

Còn ăn còn ngủ còn gân
Không ăn không ngủ có mần được chi

Còn cha gót đỏ như son
Đến khi cha thác, gót con đen xì

Còn duyên kén những trai tơ
Hết duyên ông lão cũng quơ làm chồng

Còn duyên như tượng tô vàng
Hết duyên như ổ ong tàn ngày mưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *