Ca dao Việt Nam 24

Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc
Cá bãi trầu lội tuốt mương cau

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe

Chim khôn mắc phải lưới hồng
Hễ ai gỡ được, đền công bạc vàng
Anh rằng anh chẳng lấy vàng
Hễ anh gỡ được, thì nàng lấy anh

Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi

Chim quyên xuống đất ăn trùng
Anh hùng lỡ vận lên rừng đốt than

Chim trời ai dễ đếm lông
Nuôi con ai dễ kể công tháng ngày

Chim xa cành còn thương nhớ cội
Người xa người tội lắm người ơi!
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp rồi mỗi đứa một nơi sao đành

Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ chết cũng đem ra ngoài đồng

Chì khoe chì nặng hơn đồng
Sao chì chẳng đúc nên cồng, nên chuông

Chị kia bới tóc đuôi gà
Nắm đuôi chị lại hỏi nhà chị đâủ
Nhà tui ở dưới đám dâu
Ở trên đám đậu đầu cầu ngó qua

Chị lấy chồng em gặm giò heo
Giò heo chị để chị treo
Em lấy giò mèo em gặm em chơi

Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ

Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Tay đâu mà bụm miệng người thế gian

Cho em trở lại đường xưa
Để em tìm lại gốc dừa cạnh ao
Lời anh âu yếm chiều nào
Thoảng vang trong gió rì rào chớm thu

Chồng chài, vợ lưới con câu
Thằng rể đóng đáy, con dâu đi nò

Chồng chung chồng chạ
Ai khéo hầu hạ thì được chồng riêng

Chồng già vợ trẻ là duyên
Vợ già, chồng trẻ là tiên ba đời

Chồng già vợ trẻ là tiên
Vợ già, chồng trẻ là duyên trên đời

Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười chúm chím: Thưa anh giận gì
Thưa anh, anh giận em chi
Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *