Ca dao Việt Nam 25

Chồng thấp mà lấy vợ cao
Nồi tròn, vung méo úp sao cho vừa

Chồng thấp vợ cao
Như đôi đũa lệch biết sao so bằng

Chơi hoa cho biết mùi hoa
Cầm cân cho biết cân già, cân non

Chuối non giú ép chát ngầm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm

Chuột kêu chút chít trong rương
Em đi co kheó đụng giường mẹ hay

Chuyện đời chẳng ít thì nhiều
Không dưng, ai dễ đặt điều cho ai

Chuyện người mặc kệ người lo
Hơi đâu đáy nước, mình mò bóng trăng

Chừng nào đá nổi rong chìm
Muối chua chanh mặn anh tìm được em

Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
Từ anh chồng cũ đến chàng là năm
Còn như yêu vụng nhớ thầm
Họp chợ trên bụng hàng trăm sá gì

Con ai đem bỏ chùa này
A di đà Phật, con thầy thầy nuôi

Con cá buôi quạt đuôi ra biển Bắc
Bơi dọc lội ngang không chắc trở về

Con cá đối nằm trên cối đá
Chim đa đa đậu nhánh đa đa
Chồng gần không lấy, bậu lấy chồng xa
Mai sau cha yếu mẹ già
Chén cơm đôi đũa, bộ kỷ trà ai dưng?

Con cá mày ở dưới ao
Tao tát nước vào mày sống được chăng

Con cá trong lờ đỏ hoe con mắt
Con cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô

Con chim chích choè
Nó đậu cành chanh
Tôi ném hòn sành
Nó quay lông lốc
Tôi làm một chốc
Được ba mâm đầy
Ông thầy ăn một
Bà cốt ăn hai
Cái thủ, cái tai
Tôi đem biếu chúa
Chúa hỏi chim gì
Con chim chích chòe…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *