Ca dao Việt Nam 17

Bắp non mà nướng lửa lò
Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm

Bắt con ngựa ngựa ô, ngựa ô tra khớp
Lục lạc đồng đen, em mang hài tốt
Ngấy ngây muôn dặm đường dài
Cá rô róc rách ruộng cày
Ai ghẹo gì mày hỡi cá rô con?

Bắc thang lên hỏi ông trời
Bỏ tiền cho gái có đòi được chăng!

Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưả
Mận hỏi thời đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào!

Bây giờ tui biết phận tui
Chỉ là cơm nguội phòng khi đói lòng

Bấy lâu vắng mặt khát khao
Bây giờ thấy mặt muốn cào mặt ra

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn

Bậu buồn, qua dễ chẳng buồn
Cá dưới sông biếng lội, chim trên nguồn biếng bay

Bên kia sông, ai lập kiểng chùa Tân Thiện
Bên này sông, qua lập cái huyện Hà Đông
Cái huyện Hà Đông để cho ông Bao Công xử kiện
Cái chuà Tân Thiện nhiều kẻ tu hành
Chim kêu dưới suối trên cành
Qua không bỏ bậu, sao bậu đành bỏ quả

Bên này sông em bắc cây cầu mười tấm ván
Bên kia sông em lập cái quán mười hai từng
Bán buôn nuôi mẹ cầm chừng đợi anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *