Ca dao Việt Nam 18

Bến em có gốc dừa tơ
Đêm trăng em đứng em chờ đợi ai

Biết bao gái đẹp như hoa
Vỡ trâm, gãy xuyến, chìm thoa, rơi vàng

Bồ câu bồ các
Tha rác lên cây
Gió đánh lung lay
Là vua Cao Tổ
Những người mặt rỗ
Là ông Tiêu Hà
Nước chảy đường qua
Là dượng Tào Tháo
Đánh bạc cầm áo
Là anh Trần Bình

Biết nhau từ thuở buông thừng
Trăm chắp nghìn nối, xin đừng quên nhau

Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe

Biển sâu, con cá lớn vẫy vùng
Trời cao muôn trượng, cánh chim hồng bay cao

Biển trời đua sắc vẫy vùng
Nữ nhi sánh với anh hùng được nao!

Biểu về nói với ông câu
Cá ăn thì giựt, để lâu hết mồi

Bì phấn với vôi
Bì con ông lái với tôi chân sào

Bìm bịp kêu nước lớn anh ơi
Buôn bán không lời, chèo chống mỏi mê

Bông sứ cùng với bông lài
Tui quyết bẻ hết, khỏi ai cằn nhằn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *