Ca dao Việt Nam 16

Bấy lâu nay em ở ven rừng,
Chim kêu, vượn hú, em nửa mừng nửa lo

Bé nhưng mà bé hạt tiêu
Bé cay bé đắng bé xiêu lòng người

Bên sông thanh vắng một mình
Có ông ngư phủ biết tình mà thôi

Biên Hòa có bưởi Thanh Trà
Thủ Đức nem nướng, điện Bà Tây Ninh

Bớ chiếc ghe sau chèo mau em đợi,
Cho khỏi khúc sông này bờ bụi tối tăm

Bóng trăng anh tưởng bóng đèn
Bóng cây anh ngỡ bóng thuyền em sang

Bông chi thơm lạ thơm lùng
Thơm cây, thơm lá, người trồng cũng thơm

Bữa ăn có cá cùng canh
Anh chưa mát dạ bằng anh thấy nàng

Buồn chẳng muốn nói, gọi chẳng muốn trông
Tưởng sự lấy chồng, tỉnh như con sáo

Buồn tình cha chả buồn tình
Không ai nói chuyện với mình cho vui

Bảy với ba tính ra một chục
Còm tam tứ lục tính lại cửu chương
Liệu bề đát được thì thương
Đừng gầy rồi bỏ, thế thường cười chê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *