Ca dao Việt Nam 15

Bao giờ cạn rạch Đồng Nai
Nát chùa Thiên Mụ mới phai lời nguyền

Bao giờ chạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta

Bao giờ cho chuối có cành
Cho sung có nụ, cho hành có hoa
Bao giờ trích đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước, thì ta lấy mình

Bao giờ cho khỉ đeo hoa
Cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng

Bao giờ nước ngọt đường cay
Gánh vừa lon gạo thì thằng Tây ở tù

Bao giờ sen mọc Biển Đông
Cha con nhà Nguyễn bế bồng nhau đi

Bao phen lên ngựa ra về
Cầm cương níu lại xin đề câu thơ
Câu thơ ba bốn câu thơ
Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu mong

Bao phen quạ nói với diều
Sau nhà cô Huệ có nhiều gà con

Bậu chê qua ở rẫy ăn còng
Bậu về ở chợ ăn ròng mắm nêm

Bây giờ gặp phải hội này
Khi trời hạn hán, khi hay mưa dầm
Khi trời gió bão ầm ầm,
Đồng tiền lúa thóc, mười phần được ba

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *