Ca dao Việt Nam 14

Bà già đã tám mươi tư
Ngồi trong cửa sổ gởi thư lấy chồng

Bà già đi chợ Cầu Bông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Xem rằng ông mới bói rằng:
Lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn

Bạc Liêu nước chảy lờ đờ
Dưới sông cá chốt trên bờ Triều Châu

Bắc thang lên hái hoa vàng
Vì ai cho thiếp biết chàng từ đây

Bạn bè là nghĩa tương tri
Sao cho sau trước vẹn bề mới nên

Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình

Bàn tay còn có ngón dài, ngón vắn,
Con một nhà đứa trắng đứa đen,
Hễ ăn vóc học quen,
Dẫu họ chê mình vụng, tập rèn cũng phải hay

Bạn vàng lại gặp bạn vàng
Long Lân Quy Phụng một đoàn tứ linh

Bánh cả mâm, sao em kêu rằng bánh ít?
Trầu cả chợ, sao em gọi là trầu không?
Trai nam nhi không đối đặng
Gái má hồng xin thử đối xem!

Bao giờ cho đặng thảnh thơi,
Tay têm thuốc cống, miệng mời lang quân

Bao giờ cho đến tháng Mười
Thổi nồi cơm nếp vừa cười vừa ăn

Bao giờ cho đến tháng Năm
Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn

Bao giờ mưa thuận gió hòa
Thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *