Ca dao Việt Nam 12

Anh về đếm hết sao trời
Em đây kết tóc ở đời với anh

Anh về đô thị hôm nao
Gió lay cây choại, lệ trào mi em

Anh về em chẳng dám đưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười

Anh về làm rể ăn cơm với cá
Em về làm dâu ăn rau má với rạm đồng

Anh với em mà tựa vai kề
Nay dù em có lạc Sở sang Tề
Thì em cũng nên gởi thơ về  lá đặng cho anh hay

Ao có bờ, sông có bến

Ao sâu thì lắm ốc nhồi,
Chồng mình lịch sự nửa người nửa ta
Ghen lắm thì đứt ruột ra,
Chồng mình sẽ tới tay ta phen này

Áo dài, chớ tưởng là sang,
Bởi không áo ngắn, mới mang áo dài

Áo mặc sao qua khỏi đầu

Áo anh đứt chỉ đường tà
Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu

Ba cô đội gạo lên chùa
một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư
sư về sư ốm tương tư
ốm lăn ốm lóc nên sư trọc đầu
ai làm cho dạ sư sầu
cho ruột sư héo như bầu đứt dây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *