Sói và sếu

Chó sói hóc xương và không sao khạc ra được. Nó gọi sếu đến và bảo: – Này anh, cổ anh dài anh hãy thò đầu vào h ọng tôi kéo cái xương ra, tôi sẽ thưởng cho anh. Sếu thò đầu, kéo được cái xương ra rồi nói: – Bây giờ đưa cho tôi phần thưởng chứ. Sói nghiến răng đáp: – Tao không cắn đứt đầu mày khi đầu mày nằm giữa hai hàm răng của tao, mày thấy phần thưởng đó vẫn còn ít hay sao?