Xui rồi

Một người đàn ông bước vào quán bar, và hỏi một bồi bàn: – Ở đây có cần người làm rất khoẻ mạnh không? – Có. Nhưng tôi chưa biết anh khoẻ tới đâu? Người đàn ông liền bước tới bàn gần nhất, nhấc bổng một ông đang uống rượu ở đă, ném ra cửa. – Sao, anh thấy thế được chưa? – Ông hãy chờ một chút. Ông chủ quán quay vào và sẽ quyết định…

Một người đàn ông bước vào quán bar, và hỏi một bồi bàn: – Ở đây có cần người làm rất khoẻ mạnh không? – Có. Nhưng tôi chưa biết anh khoẻ tới đâu? Người đàn ông liền bước tới bàn gần nhất, nhấc bổng một ông đang uống rượu ở đă, ném ra cửa. – Sao, anh thấy thế được chưa? – Ông hãy chờ một chút. Ông chủ quán quay vào và sẽ quyết định…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *