To gan

Tại một doanh trại quân đội: – Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ! – Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng… – Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không, chính là ông đại tá chết tiệt ấy đấy! – Vậy chứ ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không? – Không. – Ơn chúa, thế thì may quá.

Tại một doanh trại quân đội: – Chà, ở đây có nhiều xe chạy quá nhỉ! – Vâng, có 5 xe bọc thép, 10 khẩu pháo, 6 xe tăng, lại thêm chiếc xe con chở ông đại tá chết tiệt chạy lòng vòng… – Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không, chính là ông đại tá chết tiệt ấy đấy! – Vậy chứ ngài có biết ngài đang nói chuyện với ai không? – Không. – Ơn chúa, thế thì may quá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *