Tục ngữ Việt Nam vần M 2

Mẹ đần lại đẻ con đần, gạo chiêm dù giã mấy lần vẫn chiêm
Mẹ gà con vịt
Mẹ già như chuối chín cây
Mẹ góa con côi
Mẹ hát con khen, ai chen vô lọt
Mẹ hát con khen hay
Mẹ nào con ấy
Mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi mẹ kể tháng, kể ngày
Mẹ tròn con vuông
Mèo đàng chó điếm
Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu
Mèo già hóa cáo
Mèo giấu cứt
Mèo lành chẳng ở mả, gái lành chẳng ở hàng cơm
Mèo mả gà đồng
Mèo mù vớ cá rán
Mèo nhỏ bắt chuột nhỏ
Mèo tha miếng thịt thì đòi, kễnh tha con lợn mắt coi trừng trừng
Mèo vờn chuột
Méo mó có hơn không
Mê như điếu đổ
Mềm nắn rắn buông
Mệt lử cò bợ
Mía ngọt đánh cả cụm
Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi
Miếng ăn là miếng nhục
Miệng ăn quá khẩu thành tà
Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời
Miếng trầu là đầu câu chuyện
Miệng ăn núi lở
Miệng chào rơi, bụng khấn trời đừng ăn
Miệng hùm gan sứa
Miệng nam mô, bụng bồ dao găm
Miệng nhà quan có gang có thép
Miệng nói tay làm
Miệng Phật tâm xà
Miệng quan trôn trẻ
Miệng thế gian chẳng ít thì nhiều
Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm
Mình đồng da sắt
Mình gầy xác ve
Mình lính tính quan
Mít chạm cành, chanh chạm rễ
Mò kim đáy biển
Mó dái ngựa
Mỏi gối chồn chân
Mong đỏ con mắt
Mỏng mày hay hạt
Mỏng như lá lúa
Mọt không ăn được cứt sắt
Mộc mạc ưa nhìn nọ điểm trang
Môi hở răng lạnh, máu chảy ruột mềm
Mỗi năm mỗi tuổi như đuổi xuân đi
Mỗi người một điều, dỡ lều mà đi
Mỗi người một nắm thời đắm đò ông
Mỗi người thì có một nghề, con phượng thì múa, con nghê thì chầu
Mồm loa mép giải
Mồm miệng đỡ chân tay
Môn đăng hộ đối
Mồng ba ăn rốn, mồng bốn ngồi trơ
Mồng bảy ngâu ra, mồng ba ngâu vào
Mồng chín tháng chín có mưa, mẹ con đi sớm về trưa mặc lòng
Mồng năm, mười bốn, hăm ba đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn
Mồng năm thịt vịt, chè kê, ông bà, ông vải xin về mà ăn
Mồng tám tháng tám không mưa, bỏ cả cày bừa mà nhổ lúa đi
Mưa lâu thấm đất
Mống cao gió táp, mống áp mưa rào
Mống dài trời lụt, mống cụt trời mưa
Mống đông, vồng tây không mưa dây cũng gió giật
Mống vàng trời nắng, mống trắng trời mưa
Một bàn tay đầy, hai bàn tay vơi
Một bàn tay thì đầy, hai bàn tay thì vơi
Một câu nói ngay, ăn chay cả tháng
Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại thành hòn núi cao
Một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa
Một con chạch không đầy được đầm
Một con một của ai từ
Một con ngựa đau cả tàu không ăn (chê) cỏ
Một cổ hai tròng
Một công đôi (ba) việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *