Tục ngữ Việt Nam vần G 3

Giồng cây theo gió, cấy lúa theo mưa
Giống nhau như đúc
Giống nhau như hai giọt nước
Giống như tạc
Giơ cao đánh khẽ (sẽ)
Giơ đầu chịu báng
Giở mặt như giở bàn tay
Giục như giục tà
Giục tốc bất đạt
Giữ được người ở chứ không giữ được người đi
Giữ mồm giữ miệng
Giữ như giữ mả tổ
Giữ tiếng chẳng tày giữ miếng
Giữa đường đứt gánh
Gọi dạ bảo vâng
Gom (góp) gió thành bão
Gối rơm theo phận gối rơm, chớ khi ngồi thấp lại chờm lên cao
Gừng già gừng rụi gừng cay; anh hùng càng cực càng dày nghĩa nhân
Gươm kề cổ
Gương có lau mới sáng, đèn muốn rạng phải khêu
Gương tầy liếp
Gương vỡ lại lành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *