Tục ngữ Việt Nam vần G 2

Giàu là họ, khó là dưng
Giàu làm chị, khó lụy làm em
Giàu nhà kho, no nhà bếp
Giàu nhân ngãi hãy giữ cho giàu, khó tiền bạc chưa lo rằng khó
Giàu nuôi lợn nái, lụn bại nuôi bồ câu
Giàu sang lắm kẻ đến nhà, khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau
Giàu trong làng trái duyên khôn ép, khó nước người phải kiếp cũng theo
Giàu vì bạc nén, không giàu bằng xén bờ
Giàu vì bạn, sang vì vợ
Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh
Giẫm chân tại chỗ
Giận cá chém thớt
Giận con rận đốt cái áo
Giật đầu cá vá đầu tôm
Giật gấu vá vai
Giấu đầu hở đuôi
Giậu đổ bìm leo
Giấy rách phải giữ lấy lề
Giấy trắng mực đen làm quen thiên hạ
Giẻ cùi tốt mã
Gieo gió ắt gặt bão
Gieo mạ còn phải kén giống
Giết gà không cần dao mổ trâu
Giết người như ngóe
Giỏ nhà ai quai nhà ấy
Gió bấc hiu hiu sếu kêu thì rét
Gió chiều nào che chiều ấy
Gió dập sóng vùi
Gió đông là chồng lúa chiêm
Gió heo may chuồn chuồn bay thì bão
Gió heo may mía bay lên ngọn
Gió nam đưa xuân sang hè
Gió táp mưa sa
Gió thảm mưa sầu
Giòn cười tươi khóc
Gióng trống khua chiêng
Giọt dài giọt ngắn
Giọt máu đào hơn ao nước lã
Giọt vắn giọt dài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *