Tục ngữ Việt Nam vần A 9

Ăn phải bùa phải bả
Ăn phải mùi, chùi phải sạch
Ăn quả chín dành quả xanh
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng
Ăn quả vả, trả quả sung
Ăn quen bén mùi
Ăn quen, chồn đèn mắc bẫy
Ăn ráy ngứa miệng
Ăn sống nuốt tươi
Ăn sung ngồi gối cây sung, ăn rồi lại ném tứ tung ngũ hành
Ăn tàn phá hại
Ăn thật làm giả
Ăn theo thuở, ở theo thì
Ăn thì mau chân, việc cần thì đủng đỉnh
Ăn thì ở đậu
Ăn thịt người không tanh
Ăn thủng nồi trôi rế
Ăn thừa bỏ mứa
Ăn thừa nói thiếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *