Tục ngữ Việt Nam vần A 7

Ăn lúc đói, nói lúc say
Ăn mày cửa Phật
Ăn mày dĩ vãng
Ăn mày đánh đổ cầu ao
Ăn mày đòi xôi gấc
Ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hoá ra ăn mày
Ăn mày quen ngõ
Ăn mắm mút tay
Ăn mặn khát nước
Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dấu
Ăn mật trả gừng
Ăn miếng chả giả miếng nem
Ăn miếng trả miếng
Ăn miếng xôi dẻo nhớ nẻo đường đi
Ăn mít bỏ xơ
Ăn một bát cháo (bữa cỗ) chạy ba quãng đồng
Ăn một đọi nói một lời
Ăn một miếng tiếng để đời
Ăn một mình đau tức, làm một mình cực thân
Ăn nên đọi nói nên lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *