Tục ngữ Việt Nam vần A 1

Ác giả ác báo, hại nhân nhân hại
Ác như hùm
Ác tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa
Ách giữa dàng quàng vào cổ
Ai ăn trầu thì người ấy đỏ môi
Ai bảo trời không có mắt
Ai biết đâu ma ăn cỗ?
Ai biết ngứa đâu mà gãi
Ai chê đám cưới, ai cười đám ma
Ai chết trước thì được ấm mồ
Ai có thân người ấy lo, ai có bò người ấy giữ
Ai đâu thương kẻ ngu si, của đâu cho đứa nằm lì mà ăn
Ai đem dùi đục đi hỏi vợ
Ai đo miệng cá mà uốn lưỡi câu
Ai đội đá mà sống ở đời
Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy
Ai giàu ba họ, ai khó ba đời
Ai khảo mà xưng
Ai làm người ấy chịu
Ai nói làm sao bào hào làm vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *