Tang Cốc chăn dê

TANG, CỐC CHĂN DÊ

 

Tang và Cốc là hai người chăn Dê và đều đánh mất hết Dê. Hỏi Tang làm sao mà để mất: thì biết Tang mang theo hòm sách, đọc suốt cả ngày. Hỏi Cốc xem làm sao để mất, thì biết Cốc chỉ ham mê cờ bạc suốt ngày.

Công việc của hai người không giống nhau, nhưng việc mất Dê lại giống nhau.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *