Đại bàng quạ và người chăn cừu

ĐẠI BÀNG, QUẠ VÀ NGƯỜI CHĂN CỪU

 

Bầy Cừu tha thẩn ăn trên đồng, một con Đại Bàng không hiểu từ đâu bay tới lao xuống quặp một chú Cừu mang đi. Quạ nhìn thấy thế cũng đâm thèm chén thịt. Nó tự bảo:

– Chẳng có gì đặc biệt cả. Ta cũng làm như vậy, mà còn hay hơn nữa kia. Đại Bàng là đứa ngu nó chọn con Cừu non bé ti, chứ là ta, ta chọn con Cừu đực béo núc kia kìa.

Quạ cắm móng vuốt vào đám lông Cừu đực, muốn cuỗm Cừu đi nhưng cuỗm sao nổi. Mà nó cũng chịu không biết làm cách nào gỡ nổi móng vuốt ra khỏi đám lông Cừu. Người chăn Cừu đi tới gỡ chân Quạ ra khỏi đám lông Cừu, đánh chết Quạ rồi ném đi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *