Tài hai tài ba

Có lúc Bin còn chơi chữ với mẹ: Bin: Mẹ ơi, nghệ sĩ tài ba là gì? Mẹ: Là nghệ sĩ biểu diễn rất hay. Bin: Con lợn tài ba là gì? Mẹ: Là con lợn rất giỏi. Bin: Thế có “tài hai” không hả mẹ?

Có lúc Bin còn chơi chữ với mẹ: Bin: Mẹ ơi, nghệ sĩ tài ba là gì? Mẹ: Là nghệ sĩ biểu diễn rất hay. Bin: Con lợn tài ba là gì? Mẹ: Là con lợn rất giỏi. Bin: Thế có “tài hai” không hả mẹ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *