Con của bố

Mẹ đang gấp quần áo khô để cất. Mẹ gọi : – Ai là con trai bố nào, ra đây cất quầo áo của bố giúp mẹ? Anh lớn hô to: – Con! Rồi bê quần áo và tất của bố cất vào ngăn tủ. Thấy vẫn còn, mẹ gạ: – Thế Bin (cu em) đâu? Không giúp mẹ à? Bin núp trong phòng, nói vọng ra: – Con là con mẹ mà!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *