Sáng ý

– Thầy: Hôm qua giờ vẽ , sao em chỉ nộp giấy trắng hả ? – Trò : Em vẽ đấy chứ ạ. Nhưng chủ đề của em là “sữa tươi nguyên chất thầy mà thầy!” – Thầy: xỉu.

– Thầy: Hôm qua giờ vẽ , sao em chỉ nộp giấy trắng hả ?
– Trò : Em vẽ đấy chứ ạ. Nhưng chủ đề của em là “sữa tươi nguyên chất thầy mà thầy!”
– Thầy: xỉu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *