Lầm

Tiết sinh vật – Cô: Minh hãy cho cô biết: Hóoc môn là gì ! – Minh (hỏang hốt): thưa cô …Hóoc môn là…1 huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh ạ ! – Cô: !?!?

Tiết sinh vật
– Cô: Minh hãy cho cô biết: Hóoc môn là gì !
– Minh (hỏang hốt): thưa cô …Hóoc môn là…1 huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh ạ !
– Cô: !?!?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *