Quên cả cái thân

QUÊN CẢ CÁI THÂN

 

Vua Át Công hỏi Khổng Tử:

– Quả nhân nghe nói có người tính hay quên lúc dọn nhà, quên mất vợ có thật không?

Khổng Tử thưa rằng:

– Có người quên như thế cũng chưa lấy gì làm tệ. Còn có người tệ hơn nữa: quên đến cả cái thân của mình.

Vua Át Công hỏi:

– Thế nào mà lại đến quên cả cái thân mình nữa.

Khổng Tử nói:

– Ngày xưa Vua Kiệt nhà Hạ giàu có cả bốn bề, chỉ vì sao lãng của tổ tiên, hủy hoại cả phép nước, tin dùng kẻ xiểm nịnh, ghét bỏ kẻ trung lương, ngày ngày say đắm sắc dục, săn bắn, rượu chè, hoang chơi vô độ, sau đến nỗi bị Vua Thang giết chết… Thế chẳng phải có thân mà quên cả thân là gì?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *