Quả lê đánh vỡ đầu

QUẢ LÊ ĐÁNH VỠ ĐẦU

 

Ngày xưa có một Chàng Ngốc, đầu trọc lốc, có người lấy một quả lê cứ đập mãi vào đầu Chàng ta cho tới khi vỡ đầu chảy máu. Vậy mà Chàng Ngốc cứ lặng im gắng chịu, không chống lại và cũng không trốn tránh. Có một người khác trông thấy trong bụng không chịu nổi liền nói với Chàng Ngốc:

– Làm sao mà anh cứ đứng ngây ra chịu đánh thế! Nếu người kia không dừng tay thì có phải đầu anh đã vỡ toác ra rồi không. Mà kìa đầu anh bê bết máu rồi, có đau lắm không?

Chàng Ngốc bèn đáp:

– Ôi chao, người ấy ngu si dã man đến thế thì biết làm sao. Hắn ta chẳng hiểu gì cả. Thấy đầu tôi không có tóc, ngỡ là hòn đá nên cứ lấy quả lê mà đập, chẳng biết đó là đầu tôi, thì tôi biết làm sao bây giờ.

Người kia nghe xong, rất bực, nói với Chàng Ngốc rằng:

– Anh Ngốc thì có, ai lại để người khác đánh mà cứ đứng ngây ra, đến nỗi vỡ đầu chảy máu mặt, vẫn bảo người khác là ngu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *