Để dành sữa bò trong bầu vú bò

ĐỂ DÀNH SỮA BÒ TRONG BẦU VÚ BÒ

 

Có một người định một tháng nữa sẽ làm tiệc thết khách, cần phải có một khối lượng lớn sữa Bò. Thế là người đó nghĩ xem làm sao để tới hôm mở tiệc có đủ sữa tiếp khách. Nếu ngày nào mình cũng vắt sữa Bò rồi tích trữ lại thì cần phải có một cái thùng rất to, hơn nữa để sữa lâu như vậy, cũng rất dễ chua. Chẳng bằng cứ để dành sữa trong bụng Bò, đến hôm mở tiệc thết khách hẵng vắt sữa một thể. Như vậy, vừa nhàn lại vừa được uống sữa tươi, khách tha hồ mà thích.

Nghĩ vậy người đó hàng ngày không vắt sữa nữa. Một tháng sau, ngày mở tiệc thết khách đã đến, người đó dắt Bò ra vắt sữa trước mắt mọi người. Nhưng hỡi ôi, anh chàng vắt mãi, vắt mãi cũng chẳng được giọt nào. Mọi người cười ầm lên. Đã thế anh ta còn bị Bò cái đá cho một nhát ngã lăn quay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *