Nhà thơ và tiền

NHÀ THƠ VÀ TIỀN

 

Có một gã Trọc Phú sống bên cạnh một Nhà thơ. Mặt gã Trọc Phú không đẹp. Tâm hồn gã lại càng không đẹp, nên gã không muốn nhìn thấy khuôn mặt thật của mình. Vì vậy, gã cho gọi Nhà Thơ đến và bảo:

– Này, nhà ngươi hãy viết cho ta một bài ca, ca ngợi tất cả những đức tính tốt đẹp của ta. Ta hứa sẽ trả cho nhà ngươi thật hậu!

Nhà Thơ suy nghĩ, và suy nghĩ…

Người ta bảo rằng: thơ ca là mẹ của nghèo đói. Và điều đó đúng. Ai chạy theo những từ ngân nga, người đó sẽ bỏ mất những đồng tiền ngân nga. Ai mải lắng nghe những âm thanh hài hòa đẹp đẽ, người đó sẽ không được nghe tiếng vang của tiền; và Nhà Thơ của chúng ta rất nghèo. Như tất cả mọi Nhà Thơ. Nhưng Nhà Thơ lại muốn ăn như tất cả mọi người.

Nhà Thơ suy nghĩ và nhận lời. Anh viết một bài ca ca ngợi con người ngu ngốc và keo kiệt. Không một ai, ngoài kẻ đặt hàng thích bài ca đó. Và dĩ nhiên không ai hát nó cả khi vui ngồi sau bàn, cả khi ngồi sau bàn tiệc hoặc làm việc. Gã Trọc Phú đã nuốt lời hứa. Khi Nhà Thơ của chúng ta nhắc đến lời hứa trước kia, thì gã trả lời:

– Hừ! Ta thì được hài lòng bởi những lời trong bài ca của nhà ngươi, vậy thì nhà ngươi hãy bằng lòng với những lời hứa của ta.

Nhà Thơ suy nghĩ và suy nghĩ…

Người ta cũng nói: nghèo đói là mẹ của thơ ca. Và điều đó đúng: bài ca hay sinh ra từ một tâm hồn tràn đầy và một cái bụng trống rỗng. Vì vậy nghèo đói mới hát!

Không nghĩ đến tiền, Nhà Thơ viết bài hát mới: chế giễu sự tham lam và ngu ngốc của tất cả bọn Trọc Phú trên đời. Bài ca rất hay. Tất cả mọi người, trừ gã Trọc Phú láng giềng của Nhà Thơ, đều yêu thích nó, hát nó, khi ngồi sau bàn, khi làm việc và không hiểu sao cả khi đứng dưới cửa sổ nhà lão Trọc Phú. Cuối cùng, lão nhà giàu không chịu được bèn tìm đến gặp Nhà Thơ và nói:

– Ta không hài lòng những lời trong bài hát mới của ngươi. Ngươi có đồng ý nhận năm chục đồng tiền vàng để từ nay không viết những bài như thế nữa không?

Chẳng rõ Nhà Thơ có nhận tiền không. Nhưng chỉ biết rằng cho đến ngày nay thơ ca và đói nghèo, đói nghèo và thơ ca vẫn sống hòa thuận, thân thiết với nhau.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *