Làm trái hẳn thường tình

LÀM TRÁI HẲN THƯỜNG TÌNH

 

Vua Ngụy đem một người con gái đẹp dâng vua Kinh. Vua Kinh lấy làm yêu lắm cho làm cung phi và từ đó có vẻ lơ đãng với các Hoàng Phi khác.

Hoàng Hậu là Trịnh Tụ biết thế, chính Hoàng Hậu cũng yêu mến người con gái đẹp đó và còn tỏ cho Vua biết là mình yêu cô gái hơn cả Nhà Vua. Người con gái muốn ăn mặc, chơi gì, Hoàng Hậu đều sắm sửa và lo chu tất.

Vua biết chuyện, khen:

– Hoàng Phi biết ta yêu mến cung mễ mà cũng đem lòng yêu mến nàng quá, thật Hoàng Phi như người con có hiếu thờ cha mẹ, người bầy tôi trung thành thờ Vua vậy.

Hoàng Phi biết chắc Vua không thể ngờ rằng mình ghen tuông, mới bảo với cô gái cung nữ được Vua yêu rằng:

– Vua yêu mến nhà ngươi lắm, nhưng ghét cái mũi của ngươi. Từ nay, hễ gặp Vua, ngươi cứ tìm cách nào đó che mũi đi, làm như vậy chắc Vua sẽ càng yêu quý ngươi hơn và yêu mãi mãi.

Cung nữ nghe lời, hễ mỗi lần Vua đến ân ái là tìm cách che mũi. Vua hỏi, cung nữ chỉ cười không nói.

Vua thấy thế, kể lại cho Hoàng Hậu nghe.

Hoàng Hậu thưa:

– Thiếp không được rõ!

Đợi cho Vua ép nói, lúc ấy mới thưa rằng:

– Thiếp nghe đâu như có thị tì bảo, cung nữ có nói hơi khí trong miệng Vua rất nặng và thấy rất khó chịu.

Vua đùng đùng nổi giận, phán:

– Láo vậy. Nếu thế hãy xẻo mũi nó đi.

Chỉ đợi có thế, Hoàng Hậu liếc mắt cho quan cận thần – Người mà Hoàng Hậu đã dặn từ lâu đứng chực sẵn ở đấy trước, hễ Vua phán gì phải làm theo lập tức. Cô gái cung nữ bị xẻo mũi ngay, trở nên kinh tởm như hủi. Vua vĩnh viễn không vời tới.

Lòng ghen tuông ngấm ngầm đầy nham hiểm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *