Hai cô vợ lẽ nhà chủ trọ

HAI CÔ VỢ LẼ NHÀ CHỦ TRỌ

 

Dương Chu Sang nước Tống đến ở trọ một nhà kia. Người chủ nhà trọ có hai người thiếp, một người đẹp, một người xấu. Dương Chu thấy trong nhà ai cũng quý trọng người thiếp xấu mà khinh người thiếp đẹp, lấy làm lạ, bèn hỏi dò một người giúp việc trong nhà trọ. Người giúp việc trả lời:

– Người thiếp xinh đẹp tự lên mặt cho mình là đẹp, nhìn mọi người chẳng ra sao cả, tôi chẳng biết cái đẹp của họ nữa. Người thiếp xấu tự biết mình xấu mà quên xấu, cứ xử đẹp, tôi chẳng biết cái xấu của họ.

Dương Chu gọi học trò ra bảo:

– Các con nhớ lấy câu ấy. Người ta giỏi mà bỏ được cái nết “tự cho mình là giỏi” thì đi đến đâu ai mà chẳng tôn trọng, chẳng thương yêu.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *