Dùng nước mía tưới cho mía

DÙNG NƯỚC MÍA TƯỚI CHO MÍA

 

Ngày xưa có hai người đều làm nghề trồng mía. Một lần họ thi với nhau ai trồng mía tốt thì được thưởng, và ai trồng mía xấu phải phạt. Bấy giờ một trong hai người nghĩ.

– Mía vốn rất ngọt, nếu lấy nước mía mà tưới cho mía, thì chắc mía sẽ ngọt lắm!

Nghĩ vậy, anh chàng ta liền ép rất nhiều mía, và lấy nước mía ấy đem tưới cho số mía mới trồng. Kết cục là không những mía không tốt, mà còn hỏng cả ruộng mía.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *