Điều lệnh

ĐIỀU LỆNH

 

Có một anh lính đi bộ qua cầu gặp một sĩ quan đi ngược chiều. Anh lính muốn lỉnh đi không chào, mới giả đò nhìn chéo ra mặt sông chăm chú, tỏ ra không thấy người sĩ quan. Nhưng viên sĩ quan không tha, đã gọi giật anh lính lại và nghiêm khắc hỏi:

– Tại sao không chào sĩ quan?

Anh lính đáp:

– Thưa ngài, tôi hành động theo đúng điều lệnh quân nhân lúc đi đường. Điều 133 trong điều lệnh có quy định rằng nếu đi trên cầu gặp cấp trên, không phải chào.

Viên sĩ quan cảm thấy rất ngượng vì không rõ Điều lệnh 133, đành xin lỗi và để cho anh lính đi. Vừa trở về tới đơn vị, viên sĩ quan giở cuốn điều lệnh ra, té ra cuốn điều lệnh ghi rõ ràng chỉ có tới điều cuối cùng là 132.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *