Thông đồng

THÔNG ĐỒNG

 

Giời nắng, ao cạn hết nước. Hai Con Rắn muốn dời đi ở một chỗ khác.

Con Rắn Khoang bảo Con Rắn Mốc:

– Anh đi trước, tôi theo sau, người ta biết Rắn kéo nhau đi tìm chỗ ở, thì thế nào cũng tìm cách giết chết. Sao bằng anh để tôi ngậm vào mình anh, anh cuộn trên lưng tôi mà đi, người ta tất cho đó là Rắn Thần, sẽ không dám đụng đến.

Con Rắn Mốc đồng ý. Chúng làm y như đã bàn và đi qua đường cái. Quả nhiên người trông thấy ai cũng tưởng là Rắn Thần đều tránh xa, không dám động đến.

Kẻ thông đồng với nhau, nương tựa vào nhau để lừa dối đời, mê hoặc người, thì có khác gì hai Con Rắn cõng nhau mà giả làm Rắn Thần không?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *