Danh ngôn Yêu nước 1

Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.
Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

John Adams


Với nhân dân, quyền lực duy nhất là pháp luật; với cá nhân, quyền lực duy nhất là lương tâm.

Hugo (Pháp)


Đạo đức cao thượng nhất của nhân loại là gì? Đó chính là lòng yêu nước.

Napoleon (Pháp)


Người không yêu tự do và chân lý, có thể trở thành người mạnh mẽ nhất, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người vĩ đại.

Voltaire (Pháp)


Chỉ có quốc gia mới đáng được bảo vệ, đang được quan tâm, đáng để bạn tận trung.

Mark Twain (Mỹ)


Có hai sức mạnh mang đến sự yên ổn: pháp luật và đạo đức.

Geothe (Đức)


Chân lý và tổ quốc không thể tách rời nhau, chúng phải hợp làm một.

Romain Rolland (Pháp)


Một ngày nào đó tự do bắt đầu bén rễ, nó trở thành một loại thực vật sinh trưởng cực nhanh.

Washington (Mỹ)


Mục đích của quốc gia là mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân.

Hegel (Đức)


Pháp luật là đạo đức biển hiện ra bên ngoài, đạo đức là pháp luật ẩn giấu bên trong.

Lincoln (Mỹ)


Dù tôi không làm gì cũng luôn nghĩ, nếu tinh thần và sức lực cho phép, tôi chỉ muốn phục vụ cho tổ quốc mình trước tiên.

Pavlov (Nga)


Công dân tự do chính là cá nhân có thể dùng lời nói và chữ viết biểu đạt tự do của niềm tin chính trị; khoan dung chính là tôn trọng bất kỳ tín ngưỡng nào của người khác.

Einstein (Mỹ)


Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ.

Dos Parsons (Mỹ)


Duy chỉ có phục tùng pháp luật mà mọi người đã đặt ra vì mình mới là tự do.

Rousseau (Pháp)


Chỉ có quốc gia thu hút những cái đầu vĩ đại hoặc coi trọng giáo dục mới có thể trở nên giàu có.

Enrics (Mỹ)


Khi giải quyết tranh chấp riêng tư, trước pháp luật, mọi người đều bình đẳng.

Xiusdide (Hy Lạp)


Tổ quốc quan trọng hơn sinh mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là đất đai của chúng ta.

Marie Curie (Pháp)


Lịch sử là truyện kí của quốc gia và nhân loại.

Lev Tolstoy (Nga)


Chỉ có một việc quan trọng nhất là yêu nhân dân, yêu tổ quốc, dùng trí óc và linh hồn để phục vụ.

Nicolaisuyev (Nga)


Pháp luật phải giống như cái chết, không khoan dung bất kì ai.

Montesquieu (Pháp)


Cuộc sống không phải là tất cả. Còn cần biết sống một cuộc đời không phải vì mình, mà vì mọi người, vì Tổ quốc.

A.Bogomolet


Tự do trong lương tâm là cái thiện trong tinh thần chí cao vô thượng.

Ciweger (Australia)


Giá trị của quốc gia, nói ngắn gọn chính là sự tổng hợp tất cả những giá trị của nhân dân trên quốc gia đó.

Mille (Pháp)


Bi kịch châm biếm mọi thứ pháp luật không quản nổi, hài kịch châm biếm mọi thứ pháp luật không đụng tới.

Lessing (Đức)


Vinh dự lớn nhất là được bảo vệ Tổ quốc.

Aristotle (Hy Lạp)


Tự do không phải là quyền lơi mà là nghĩa vụ.

Berdaev (Nga)


Chỉ có vì lợi ích chung của quốc gia mà thực hiện báo thù mới là chính nghĩa.

Bacon (Anh)


Tôi chỉ nuối tiếc một điều: tôi chỉ có một sinh mệnh hy sinh vì tổ quốc.

Hal (Mỹ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *