Danh ngôn Yêu nước 2

Một người lãnh đạo quốc gia tài giỏi nên có hai tố chất quan trọng: cẩn thận và không cẩn thận.

Fenzi (Ý)


Sự im lặng của nhân dân là lời cảnh cáo phát ra đối với quốc vương.

Bovid (Anh)


Tự do tuyệt đối của một cá nhân là điên cuồng, tự do tuyệt đối của một quốc gia là hỗn loạn.

Romain Rolland (Pháp)


Nếu cả quốc gia thật sự đã cảm thấy nhục nhã, vậy nó sẽ giống như con sư tử dưới hình dạng sâu đo, chuẩn bị lao về phía trước.

Marx (Đức)


Chỗ kết thúc của pháp luật là nơi bắt đầu của chuyên chế.

Peter (Anh)


Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.

Cicero (La Mã)


Quốc gia vĩ đại chính là quốc gia có thể sinh ra người vĩ đại.

Disraeli (Anh)


Kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh miệt của đồng bào.

Aisopos (Hy Lạp)


Tự do là ngọc vô giá mà thượng đế đã ban cho chúng ta, tất cả tài sản dưới lòng đất hay ở đáy biển sâu đều không thể sánh bằng. Tự do và thể diện như nhau, đáng được cầm tính mệnh để liều mạng. Mất tự do trở thành nô dịch là việc đau khổ nhất đời người.

Cervantes (Tây Ban Nha)


Người vĩ đại là cột mốc và giới tuyến của quốc gia.

Edmund Burke (Anh)


Không có con đê pháp luật án ngữ thì tự do chỉ là một dòng sông phá hoại

J.B. Say


Không có chiếc chìa khoá vạn năng nào có thể mở cửa vào nền văn hoá của một dân tộc, ngoại trừ chính tâm hồn của dân tộc ấy.


Không có ai yêu đất nước mình vì lãnh thổ lớn hay nhỏ hoặc vì sức nước mạnh hay yếu. Mọi người yêu nó vì nó là tổ quốc của mình.

Seneca (La Mã)


Ai mong cầu càng ít, hạnh phúc của họ càng lớn; ai hi vọng càng ít, tự do của họ sẽ càng nhiều.

Gorky (Liên Xô)


Công dân tự do chính là cá nhân có thể dùng lời nói và chữ viết biểu đạt tự do của niềm tin chính trị; khoan dung chính là tôn trọng bất kỳ tín ngưỡng nào của người khác.

Einstein (Mỹ)


Tự do tuyệt đối của một cá nhân là điên cuồng, tự do tuyệt đối của một quốc gia là hỗn loạn.

Romain Rolland (Pháp)


Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.

Cicero (La Mã)


Tôi chỉ nuối tiếc một điều: tôi chỉ có một sinh mệnh hy sinh vì tổ quốc.

Hal (Mỹ)


Không có ai yêu đất nước mình vì lãnh thổ lớn hay nhỏ hoặc vì sức nước mạnh hay yếu. Mọi người yêu nó vì nó là tổ quốc của mình.

Seneca (La Mã)


Kẻ phản bội tổ quốc, đầu hàng ngoại bang, vừa không được sự tôn trọng của ngoại bang, vừa bị sự khinh miệt của đồng bào.

Aisopos (Hy Lạp)


Nếu cả quốc gia thật sự đã cảm thấy nhục nhã, vậy nó sẽ giống như con sư tử dưới hình dạng sâu đo, chuẩn bị lao về phía trước.

Marx (Đức)


Bạn có thể khiến mọi người rời bỏ quê hương họ, nhưng bạn không thể cướp mất quê hương trong trái tim họ.

Dos Parsons (Mỹ)


Quốc gia vĩ đại chính là quốc gia có thể sinh ra người vĩ đại.

Disraeli (Anh)


Cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, phải làm đầu tầu, gương mẫu. Muốn làm gương mẫu thì điều quan trọng nhất là các chú từ tỉnh đến huyện, đến xã phải đoàn kết, đoàn kết thật sự, làm sao tự mình nêu gương và giáo dục cho Đảng viên, đoàn viên, cán bộ giữ gìn, phát triển đạo đức cách mạng, làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm.

Hồ Chí Minh


Nếu có một ngày, tôi có đủ khả năng cống hiến cho lợi ích công cộng của chúng ta, tôi cho rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.

Ingres (Pháp)


Thật đáng tiếc rằng để trở thành một người yêu nước tốt, anh phải trở thành kẻ thù của tất cả phần còn lại của nhân loại.

It is lamentable, that to be a good patriot one must become the enemy of the rest of mankind.

Voltaire


Thật đáng tiếc rằng để trở thành một người yêu nước tốt, anh phải trở thành kẻ thù của tất cả phần còn lại của nhân loại.

It is lamentable, that to be a good patriot one must become the enemy of the rest of mankind.

Voltaire


Pháp luật là vị quan tòa không biết nói, và quan tòa là pháp luật biết nói.

Jiayerwene (Pháp)


Đừng cho rằng mình cao nhất, pháp luật còn cao hơn.

Thomas (Anh)


Pháp luật đơn giản và cố định luôn tốt hơn pháp luật hoàn thiện mà lại không có uy quyền.

Xiusdide (Hy Lạp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *