Danh ngôn Thành công thất bại 2

I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.
Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

Thomas Edison


I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.
Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

Steve Jobs


We cannot insure success, but we can deserve it.
Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

John Adams


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Winston Churchill


On the last analysis, then, love is life. Love never faileth and life never faileth so long as there is love.
Với phân tích cuối cùng, tình yêu là cuộc sống. Tình yêu không bao giờ thất bại và cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu.

Henry Drummond


Điều kiện quan trọng nhất để thành công là yêu công việc của mình, như vậy tuy làm hàng giờ mà vẫn có cảm tưởng mình chỉ giải trí.

David M.Goodrich


Không tự tin là nguyên nhân gây ra tất cả thất bại.

Bouvi


Một trong những thảm kịch lớn nhất của nhân loại là: họ thất bại và hoang phí cuộc đời mình trong sầu khổ, sau khi vui hưởng thành công, và không còn ý chí để có thể đứng lên một lần nữa.

Frederick Van Rensselaer Dey


Dù bị ngã 7 lần, đến lần thứ 8 người đàn ông vẫn đứng dậy được.

Ngạn ngữ Mông Cổ


Bạn có thể thất vọng nếu thất bại, nhưng bạn sẽ sụp đổ đến tận cùng nếu từ bỏ ước mơ.

Miguel de Unamuno


Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại.

Colin Powell


Cảnh khổ, sự thất bại là một nấc thang cho bậc anh tài, một kho tàng cho người thông minh và là một vực thẳm cho kẻ yếu hèn.

H. Baizac


If you want to achieve things in life, you’ve just got to do them, and if you’re talented and smart, you’ll succeed.

Juliana Hatfield


Người đàn bà đẹp đạt được thành công dễ dàng hơn người đàn bà thông minh. Chỉ đơn giản là những người đàn ông mù thì ít, bù lại những người đàn ông ngốc nghếch lại quá nhiều.

X. Lôren


If at first you don’t succeed, try, try again. Then quit. There’s no point in being a damn fool about it.

W. C. Fields


I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.

Michael Jordan


I honestly think it is better to be a failure at something you love than to be a success at something you hate.

George Burns


I don’t know the key to success, but the key to failure is trying to please everybody.

Bill Cosby


I couldn’t wait for success, so I went ahead without it.

Jonathan Winters


How can they say my life is not a success? Have I not for more than sixty years got enough to eat and escaped being eaten?

Logan P. Smith


Formula for success: rise early, work hard, strike oil.

J. Paul Getty


Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.

Jim Rohn


Flaming enthusiasm, backed up by horse sense and persistence, is the quality that most frequently makes for success.

Dale Carnegie


Failure is success if we learn from it.

Malcolm Forbes


Don’t confuse fame with success. Madonna is one; Helen Keller is the other.

Erma Bombeck


Don’t aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.

David Frost


Diligence is the mother of good fortune.

Benjamin Disraeli


Develop success from failures. Discouragement and failure are two of the surest stepping stones to success.

Dale Carnegie

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *