Danh ngôn Thành công thất bại 3

Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.

Abraham Lincoln


After I won the Oscar, my salary doubled, my friends tripled, my children became more popular at school, my butcher made a pass at me, and my maid hit me up for a raise.

Shirley Jones


Action is the foundational key to all success.

Pablo Picasso


Bí quyết thành công của tôi là tự chọn những công việc mà mình yêu thích và dám xả thân vì nó. Công việc đó sẽ giúp bạn vươn tới những đẳng cấp thế giới để thành đạt trong cuộc đời.

Bill Gates


A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.

David Brinkley


Đằng sau người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không.
Đằng sau người đàn ông thất bại là người đàn bà xúi dại.


Điều kiện quan trọng nhất để thành công là yêu công việc của mình, như vậy tuy làm hàng giờ mà vẫn có cảm tưởng mình chỉ giải trí.

David M.Goodrich


Đừng hoãn lại một việc gì về sau, bởi vì về sau bạn cũng không gặp dễ dàng hơn.

Jean Paul


Chúng ta có bốn mươi triệu lý do về sự thất bại nhưng không có một lời bào chữa nào.

C.Xanbot


Chúng ta đừng phí cuộc đời trong việc đi tìm phương tiện. Kế hoạch ít mà hành động nhiều thì tốt hơn.

William Channing


Đơn giản là điều khó nhất trong cuộc đời. Đó chính là tiếng nói cuối cùng của kinh nghiệm và tài hoa.

G.Sand


Để thành công trong cuộc đời, hai yếu tố bạn cần thiết bạn phải học là bỏ cái gì và đặt niềm tin ở nơi đâu.

S.L.Clemant


Ý chí là sức mạnh để bắt đầu công việc một cách đúng lúc.


Làm việc đừng quá trông đợi vào kết quả, nhưng hãy mong cho mình làm được hết sức mình.

Anita Hill


Để thành công trên đường đời, 2 yếu tố cần thiết bạn phải học đó là phải biết phớt lờ cái gì và đặt niềm tin nơi đâu.

Clément


Bí quyết thành công trên đời là làm một việc thật chu đáo và những việc khác chỉ vừa đủ thôi.

Khuyết danh


Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó vì lòng người ngại núi e sông.

Nguyễn Bá Học


Dù có điều gì xảy ra thì kiên trì và ý chí sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

P.Vietghilơ


Để thành công trên đường đời, 2 yếu tố cần thiết bạn phải học đó là phải biết phớt lờ cái gì và đặt niềm tin nơi đâu.

Clément


Hãy ở vị trí mà bạn có thể chịu đựng được. Đừng trèo lên chỗ mà bạn chỉ có ra khỏi đó bằng cách ngã. Đừng bao giờ bắt đầu bằng bài hát bằng giọng mà sau đó không thể cất cao lên được nữa.

A. Balabanôp


Đừng bao giờ bắt buộc người khác làm những gì mà họ không muốn.

A. Balabanôp


Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của đời anh.

Banis Diderot


Dẫu mùa đông dài bao lâu, mùa xuân chắc chắn tiếp nối

No matter how long the winter, spring is sure to follow.

Proverb


Dẫu mùa đông dài bao lâu, mùa xuân chắc chắn tiếp nối

No matter how long the winter, spring is sure to follow.

Proverb


Chúng ta sẽ mở cuốn sách với các trang trắng tinh. Chính chúng ta sẽ viết lên đó.
Quyển sách có tên là Cơ Hội và chương đầu tiên là Ngày Đầu Năm.

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

Edith Lovejoy Pierce


Chúng ta sẽ mở cuốn sách với các trang trắng tinh. Chính chúng ta sẽ viết lên đó.
Quyển sách có tên là Cơ Hội và chương đầu tiên là Ngày Đầu Năm.

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year’s Day.

Edith Lovejoy Pierce


Một người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.

An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.

Bill Vaughn


Một người lạc quan thức đến nửa đêm để đón giao thừa. Người bi quan thức để chắc chắn rằng năm cũ đã qua.

An optimist stays up until midnight to see the new year in. A pessimist stays up to make sure the old year leaves.

Bill Vaughn


Watch a cat when it enters a room for the first time. It searches and smells about, it is not quiet for a moment, it trusts nothing until it has examined and made acquaintance with everything.

Hãy nhìn con mèo khi nó bước vào phòng lần đầu tiên. Nó tìm kiếm và ngửi khắp nơi, không phút giây nào nó yên lặng, nó không tin tưởng điều gì cho tới khi nó đã kiểm tra và quen với mọi thứ.

Jean Jacques Rousseau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *