Chó sói và bà cụ già

Một con sói đói đi tìm mồi. Đến cuối làng, sói nghe thấy trong căn nhà gỗ một thằng bé đang khóc và bà cụ già bảo nó: – Mày nín đi, tao đem mày cho sói ăn thịt. Sói không đi tiếp nữa mà nằm đợi ngời ta đem cho nó thằng bé. Đêm đến, sói vẫn chờ đợi và nghe thấy bà cụ già lại nói: – Đừng khóc, bé ơi! Bà không mang cháu cho sói đâu; sói mới đến là ta sẽ giết chết nó. Sói nghĩ bụng: “Rõ là ở đây ngời ta nói một đằng làm một nẻo”. Thế là nó vội chuồn khỏi làng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *