Chuồn chuồn và kiến

Đến mùa thu, lúa mì của kiến bị ẩm ướt, họ nhà kiến đem ra phơi. Chuồn chuồn đói đến xin kiến thức ăn. Kiến mới bảo: – Sao mùa hè anh không đi thu nhặt thức ăn? Chuồn chuồn đáp: – Chẳng có thì giờ rảnh rỗi, tôi bận hát. Họ nhà kiến bật cười và bảo: – Nếu như mùa hè chơi bời rồi thì mùa đông nhảy múa đi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *