Ca dao Việt Nam 6

Ăn lắm thì hết miếng ngon
Nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ

Ăn đong cho đáng ăn đong
Lấy chồng cho đáng hình dong con người

Ăn được, ngủ được là tiên
Không ăn không ngủ, mất tiền thêm lo

Ăn sao cho được mà mời
Thương sao cho được vợ người mà thương

Ăn tàn ăn mạt, ăn nát cửa nhà
Con gà nuốt trộng, cá bống nuốt tươi

Ăn thì ăn những miếng ngon,
Làm thì chọn việc cỏn con mà làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *