Ca dao Việt Nam 5

Ăn cá nhả xương, ăn đường nuốt chậm

Ăn cây nào, rào cây nấy

Ăn chưa no, lo chưa tới

Ăn cơm không rau như nhà giàu chết không nhạc

Ăn cơm có canh như tu hành có bạn

Ăn cơm mới, nói chuyện cũ

Ăn dầm, nằm dề

Ăn đi giỗ trước, lội nước theo sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *