Ca dao Việt Nam 3

Ai ơi chí ở cho bền
Dù ai xoay hướng đổi nền mặc ai
Dù ai nói Đông nói Tây,
Ta đây vẫn vững như cây giữa rừng

Ai phụ tôi có đất trời chứng giám
Phận tôi nghèo, tôi không dám phụ ai
Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài
Ai dè giếng cạn, tiếc hoài sợi dây

Ai về ai ở mặc ai
Áo dà ở lại, đến mai hãy về
Ai về ai ở mặc ai
Thiếp như sầu đượm thắp hoài năm canh

Ai về Bình Định mà coi
Đàn bà cũng biết múa roi, đi quờn

Ai về có nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *