Ca dao Việt Nam 2

Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần

Ai ơi chơi lấy kẻo già
Măng mọc có lứa người ta có thì
Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già sòng sọc nó thì theo sau

Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong

Ai ơi chớ vội cười nhau
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Ai ơi chớ vội cười nhau
Nhìn mình cho tỏ trước sau hãy cười

Ai ơi chẳng chóng thì chầy
Có công mài sắt, có ngày nên kim

Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đốn thì vác cả cành lẫn cây

Ai ơi đã quyết thì hành
Đã đan thì lặn, tròn vành mới thôi

Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu

Ai ơi đừng lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Hay nằm thời có võng đào
Dài lưng thời có áo chào nhà vua
Hay ăn thời có gạo kho
Việc gì mà chẳng ăn no lại nằm

Ai ơi đừng lấy pháo binh
Nửa đêm nó bắn rung rinh cái giường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *