Biết nghĩ

BIẾT NGHĨ

 

Nóng nực làm khô cạn hết mọi hồ ao, đầm lầy. Hai con ếch rủ nhau đi tìm nước. Chúng tìm thấy một cái giếng người đào. Nhảy tót lên thành giếng, chúng suy nghĩ xem có nên nhảy xuống giếng không, ếch trẻ nói:

– Phải nhảy xuống thôi, dưới đó có nhiều nước và ở dưới đó sẽ không có ai quấy rầy ta nữa.

Con ếch kia thì trả lời:

– Không! Nước thì nhiều đấy, nhưng nếu nước giếng cạn thì làm sao mà nhảy lên khỏi đấy được?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *