Bắt chước

BẮT CHƯỚC

 

Cáo bị Bọ Chét cắn. Cáo tìm cách diệt Bọ Chét. Nó ra sông và quay lưng thò đuôi xuống nước. Bọ Chét từ đuôi Cáo bị ướt nhảy cả lên lưng Cáo. Cáo bước hai chân sau xuống nước ngập tới mông, Bọ Chét nhảy lên lưng chỗ cao hơn, nhảy cả lên cổ, lên đầu Cáo. Cáo lại tụt xuống nước rất sâu, đến mức chỉ còn thò lên cái đầu. Tất cả Bọ Chét vội nhảy hết lên đầu Cáo và kéo nhau tụ vào mõm Cáo. Khi ấy, Cáo lặn một hơi chìm xuống nước, Bọ Chét hết chỗ bám nhảy hết cả lên bờ thế là Cáo tìm cách bơi lên mặt nước và nhảy lên bờ ở một chỗ khác.

Chó Sói đứng nhìn, thấy mọi chuyện, rắp tâm sẽ còn làm tốt hơn Cáo. Nó nhảy cắm đầu xuống sông, lặn thật sâu xuống tận đáy sông và nhịn hơi ngồi lì rất lâu dưới đáy nước. Sói nghĩ: Bọ Chét bám trên người ắt phải chết ngạt. Thế nhưng Sói không nhịn hơi được lâu, đành phải trôi lên mặt nước và nhảy lên bờ. Bọ Chét không có lối thoát, rúc sâu vào đám lông dày của Sói, lúc này cũng thoát chết ngạt và lại cắn Sói như điên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *